Bondegården «Jankalni»

Adresse

Madona distriktet,
Vestiena sogn,
„Jankalni», LV-4855, Latvia
Reg. Nr. 47101000258

Telefon

Maris Ozolins
(eieren)
+371 2 615 7040

Ilze Ozolina
(markedsføring, bestillinger)
+371 2 899 2426

E-post

Utflukter:
jankalni.vestiena@inbox.lv

Bestillinger:
pasutijumi@jankaIni.Iv

Arbeidstid

på hverdager: 8:00 – 17:30
på lørdager: fungerer ikke
på søndager: 9:00 – 16:00