Winter-resistant and firmly producing blueberry variety with small berries. Shrubs are compact, up to 1.2 m high. The berries are strong and sweet.

empty

EUR

empty

empty

empty

empty

empty

empty

empty

Planting and maintenance of plantations

Selection of location

For blueberries to grow well and produce berries start with the appropriate selection of location. These fancy and beautiful berries willingly grow up only on a sunny and warm location, preferably well protected from the wind. As this is a culture of warmer lands, last shoots can be frost-bitten on colder winters, though they successfully grow in many places in Latvia for many years.

Soil

Once the location is selected it is important to improve the soil properly and thoroughly. Blueberries need acidic (pH 4-5), fertile and permeable soil. You can get such a soil quite simple in your garden: ⅓ acidic peat, ⅓ fine bark mulches (humus), ⅓ sandy garden soil. Thoroughly mix and pour it all in, tamp in planting location which should be about 1m in diameter and at least 0.7m deep.

Planting

While planting it should be fertilised with superphosphate or complex fertilisers (only if planted in the first half of summer!). It is better to plant more shallow than deep, do not strew a collar. If you plant a seedling that has been grown in plant container, you should release its roots, so that they do not turn as in the pot but go on expanding. It must be thoroughly poured and you have to keep watching the level of moisture later on so that it is humid enough.

empty

KĀ KOPT KRŪMMELLEŅU STĀDU

MĒSLOŠANA

Lai krūmmellenes labi augtu un ražotu, jāsāk ar atbilstošas vietas izvēli. Šīs garšīgās un skaistās ogas labprāt aug tikai saulainā un siltā vietā, vēlams, labi aizsargātā no vēja. Tā kā šī ir siltāku zemju kultūra, jaunākie dzinumi bargākās ziemās var apsalt, taču daudzviet Latvijā tās sekmīgi audzē jau daudzus gadus.

APGRIEŠANA

Kad vieta ir izraudzīta, svarīgi pareizi un pamatīgi ielabot augsni. Krūmmellenēm vajadzīga skāba (pH 4–5), auglīga un caurlaidīga augsne. Tādu savā dārzā varat iegūt pavisam vienkārši: ⅓ skābās kūdras, ⅓ smalkas mizu mulčas (humusa), ⅓ smilšainas dārza augsnes. To visu kārtīgi sajauc un iepilda, sablīvē stādāmajā vietā, kam būtu jābūt ap 1 m diametrā un vismaz 0,7m dziļai.

LAISTĪŠANA

Stādot tās jāsamēslo ar superfosfātu vai kompleksiem minerālmēsliem (tikai ja stāda vasaras pirmajā pusē!). Tās labāk iestādīt seklāk nekā par dziļu, neapberot sakņu kakliņu. Ja stādāt konteinerstādu, tad jāizplūkā tā saknes, lai tās neturpina griezties kā podiņā, bet iet plašumā. Kārtīgi jāsalej un arī turpmāk jāpieskata, lai netrūktu mitruma.

empty

“If you put your heart in it berries will grow large, delicious and even 5 kg on one bush!”

Ilze Lasmane

Warranty

Our experience has shown us that by properly caring for blueberries they always grow great and give berries. Therefore we offer a warranty for blueberry plants purchased from us with a condition that you cultivate them according to our instructions.

Gallery

Send a message

Get it touch with us!